C C C C A+ A A- X

Декларации

Декларация за личните данни

Декларация по чл.54,ал.1,т.1,2 и 7

Декларация по чл.54,ал.1,т.3-5

Декларация по чл.69

Декларация-капацитет трети лица

Декларация-чл.3,т.8 и чл.4

Декларации по чл.12 т.2 от ЗПРКИ

 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

 
№ по ред
Име на декларатор
Вх. № на декларация
Декларация
1 Олга Кирилова Николова 8854/05.05.2022г.

11167/05.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

2 Весела Кирилова Грозева 9438/13.05.2022г.

11132/04.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

3 Наталия Ангелова Дурданова 8705/04.05.2022г.

11169/05.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

4 Елена Емилова Велинова 9337/12.05.2022г.

10981/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

5 Мария Иванова Костадинова 9293/12.05.2022г.

10983/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

6 Даниела Христова Пещерска 8924/09.05.2022г.

10980/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

7 Мария Иванова Николова 6615/05.04.2022г.

10982/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

8 Маргарита Георгиева Енчева-Иванова 9434/13.05.2022г.

11104/04.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

9 Анастасия Христова Русева 9234/12.05.2022г.

11079/04.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

10 Миглена Душкова Найденова Василева 9247/11.05.2022г.

10979/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

11 Полина Борисова Цветкова 8703/04.05.2022г.

11001/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

12 Севдалина Ангелова Дункова 9415/13.05.2022г.

10976/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

13 Румяна Йорданова Агаларева 9336/12.05.2022г.

10877/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

14 Събина Калинова Стойкова 8429/13.05.2021г.

10876/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

15 Костадинка Николова Рангелова 9456/13.05.2022г.

11574/08.09.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

16 Веселинка Танчева Комитова 7285/21.04.2021г.

11029/04.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

17 Благовеста Иванова Каракашева 8704/04.05.2022г.

10975/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

18 Гергана Тодорова Георгиева 8763/05.05.2022г.

11031/04.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

19 Таня Йорданова Костадинова 8545/03.05.2022г.

10974/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

20 Ваня Петкова Петкова 8921/09.05.2022г.

 

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.2

21 Розалия Николова Петрова 8709/04.05.2022г.

10875/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

22 Диана Атанасова Караиванова 9607/16.05.2022г.

11516/08.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

23 Марияна Георгиева Георгиева-Пейнирова 8702/04.05.2022г.

11516/08.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

24 Дарена Иванова Йорданова 9279/12.05.2022г.

11442/07.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

25 Женя Петрова Гешева-Стойкова 8543/03.05.2022г.

 

по чл.35, ал1 т.2

 

26 Милена Симеонова Панайотова 8932/09.05.2022г.

11555/08.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

27 Ваня Георгиева Даскалова 9339/12.05.2022г.

11433/07.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

28 Недялка Андонова Петкова 8701/04.05.2022г.

 

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

29 Дешка Ганчева Нечева 8544/03.05.2022г.

 

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

30 Галина Йорданова Топалова 8706/04.05.2022г.

10870/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

31 Ганка Георгиева Малинова 9333/12.05.2022г.

11556/08.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

32 Теодора Димитрова Цанова 9334/12.05.2022г.

 

по чл.35, ал1 т.2

 

33 Валя Дончева Филипова 8922/09.05.2022г.

10880/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

34 Юлия Славчева Дончева 8925/09.05.2022г.

10881/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

35 Величка Стоянова Паунова 9292/12.05.2022г.

11432/07.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

36 Ваня Николова Маркова 8927/09.05.2022г.

10869/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

37 Пепа Александрова Баталова 8708/04.05.2022г.

10872/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

34 Надя Стоева Дичева 8707/04.05.2022г.

11471/07.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

39 Бойка Асенова Куцлева 9229/11.05.2022г.

10878/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

40 Добринка Симеонова Трънгалова 8937/09.05.2022г.

11420/07.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

41 Ивайло Стоянов Донов 9230/11.05.2022г.

 

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

42 Теодора Недялкова Грозева 9104/10.05.2022г.

 

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

43 Станислав Росенов Кълев 9418/13.05.2022г.

11200/05.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

44 Евгений Христев Манев 9300/12.05.2022г.

11403/07.07.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

45 Станислав Емилов Шапратилски 8696/04.05.2022г.

 

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

46 Тончо Кирилов Кирилов 9228/11.05.2022г.

11286/06.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

47 Стоян Василев Петлешков 8697/04.05.2022г.

1143/05.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

48 Васил Костадинов Костадинов 8695/04.05.2022г.

11289/06.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

49 Делчо Маринов Делчев 8719/04.05.2022г.

11141/05.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

50 Емил Минков Габровски 9335/12.05.2022г.

11410/07.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

51 Станка Иванова Тонкова 8938/09.05.2022г.

17416/06.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

52 Жасмина Иванчева Йозова

8926/09.05.2022г.

 

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

53 Петя Стоянова Добрева

8553/03.05.2022г.

 

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

54 Станка Илиева Журналова

9416/13.05.2022г.

 

по чл35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

55 Ирена Спасова Иванова

9299/12.05.2022г.

 

по чл35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

56 Веселин Росенов Деянов 8538/14.05.2021г.

по чл35, ал1 т.2

57 Петя Стефанова Петрова

8850/05.05.2022г.

 

по чл35, ал1 т.2

 

58 Милена Иванова Райчева

9231/11.05.2022г.

 

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

59 Милена Стефанова Димитрова

8923/09.05.2022г.

по чл.35, ал1 т.2

 

60 Христина Петрова Николова

14736/02.08.2022г.

по чл.35, ал1 т2

61 Гергана Иванова Даскалова

15906/01.09.2022г.

по чл.35, ал1 т2

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация