C C C C A+ A A- X

Декларации

Декларация за личните данни

Декларация по чл.54,ал.1,т.1,2 и 7

Декларация по чл.54,ал.1,т.3-5

Декларация по чл.69

Декларация-капацитет трети лица

Декларация-чл.3,т.8 и чл.4

Декларации по чл.12 т.2 от ЗПРКИ

 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

 
№ по ред
Име на декларатор
Вх. № на декларация
Декларация
1 Олга Кирилова Николова 8017/05.05.2021г.

11167/05.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

2 Весела Кирилова Грозева 8479/13.05.2021г.

11132/04.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

3 Наталия Ангелова Дурданова 7156/20.04.2021г.

11169/05.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

4 Елена Емилова Велинова 8370/12.05.2021г.

10981/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

5 Мария Иванова Костадинова 8159/10.05.2020г.

10983/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

6 Даниела Христова Пещерска 8382/12.05.2021г.

10980/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

7 Мария Иванова Николова 8160/10.05.2021г.

10982/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

8 Маргарита Георгиева Енчева-Иванова 6102/13.05.2018г.

11104/04.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

9 Анастасия Христова Русева 8427/13.05.2021г.

11079/04.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

10 Миглена Душкова Найденова Василева 8241/11.05.2021г.

10979/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

11 Полина Борисова Цветкова 7147/20.04.2021г.

11001/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

12 Севдалина Ангелова Дункова 8371/12.05.2021г.

10976/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

13 Румяна Йорданова Агаларева 7142/20.04.2021г.

10877/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

14 Събина Калинова Стойкова 8429/13.05.2021г.

10876/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

15 Костадинка Николова Рангелова 8540/14.05.2021г.

11574/08.09.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

16 Веселинка Танчева Комитова 7285/21.04.2021г.

11029/04.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

17 Благовеста Иванова Каракашева 7141/20.04.2021г.

10975/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

18 Гергана Тодорова Георгиева 7286/21.04.2021г.

11031/04.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

19 Таня Йорданова Костадинова 7145/20.04.2021г.

10974/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

20 Ваня Петкова Петкова 8198/10.05.2021г.

 

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.2

,21 Розалия Николова Петрова 7140/20.04.2021г.

10875/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

22 Диана Атанасова Караиванова 7275/21.04.2021г.

11516/08.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

23 Марияна Георгиева Георгиева-Пейнирова 1766/20.04.2021г.

11516/08.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

24 Дарена Иванова Йорданова 8207/10.05.2021г.

11442/07.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

25 Женя Петрова Гешева-Стойкова 7352/22.04.2021г.

 

по чл.35, ал1 т.2

 

26 Милена Симеонова Панайотова 8247/11.05.2021г.

11555/08.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

27 Ваня Георгиева Даскалова 8481/13.05.2021г.

11433/07.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

28 Недялка Андонова Петкова 7250/21.04.2021г.

 

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

29 Дешка Ганчева Нечева 7353/22.04.2021г.

 

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

30 Галина Йорданова Топалова 7155/20.04.2021г.

10870/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

31 Ганка Георгиева Малинова 8268/11.05.2021г.

11556/08.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

32 Теодора Димитрова Цанова 7674/27.04.2021г.

 

по чл.35, ал1 т.2

 

33 Валя Дончева Филипова 8249/11.05.2021г.

10880/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

34 Юлия Славчева Дончева 7165/20.04.2021г.

10881/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

35 Величка Стоянова Паунова 8539/14.05.2021г.

11432/07.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

36 Ваня Николова Маркова 7251/21.04.2021г.

10869/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

37 Пепа Александрова Баталова 7722/28.04.2021г.

10872/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

34 Надя Стоева Дичева 7159/20.04.2021г.

11471/07.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

39 Бойка Асенова Куцлева 8428/13.05.2021г.

10878/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

40 Добринка Симеонова Трънгалова 7307/22.04.2021г.

11420/07.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

41 Ивайло Стоянов Донов 7415/23.04.2021г.

 

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

42 Теодора Недялкова Грозева 7414/23.04.2021г.

 

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

43 Станислав Росенов Кълев 8244/11.05.2021г.

11200/05.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

44 Евгений Христев Манев 8245/14.05.2021г.

11403/07.07.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

45 Станислав Емилов Шапратилски 7721/28.04.2021г.

 

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

46 Тончо Кирилов Кирилов 7646/27.04.2021г.

11286/06.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

47 Стоян Василев Петлешков 7883/29.04.2021г.

1143/05.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

48 Васил Костадинов Костадинов 7668/27.04.2021г.

11289/06.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

49 Делчо Маринов Делчев 18108/14.10.2021г.

11141/05.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

50 Емил Минков Габровски 8267/11.05.2021г.

11410/07.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

51 Станка Иванова Тонкова 7252/21.04.2021г.

17416/06.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

52 Жасмина Иванчева Йозова

7751/28.04.2021г.

 

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

53 Петя Стоянова Добрева

7254/21.04.2021г.

 

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

54 Станка Илиева Журналова

8193/10.05.2021г.

 

по чл35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

55 Ирена Спасова Иванова

7752/28.04.2021г.

 

по чл35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

56 Веселин Росенов Деянов 8538/14.05.2021г.

по чл35, ал1 т.2

57 Петя Стефанова Петрова

12768/12.07.2021г.

по чл35, ал1 т.2

58 Милена Иванова Райчева

8243/11.05.2021г.

 

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация