C C C C A+ A A- X

Декларации

Декларация за личните данни

Декларация по чл.54,ал.1,т.1,2 и 7

Декларация по чл.54,ал.1,т.3-5

Декларация по чл.69

Декларация-капацитет трети лица

Декларация-чл.3,т.8 и чл.4

Декларации по чл.12 т.2 от ЗПРКИ

 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

 
№ по ред
Име на декларатор
Вх. № на декларация
Декларация
1 Олга Кирилова Николова 5949/07.05.2020г.

11167/05.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

2 Весела Кирилова Грозева 6299/15.05.2020г.

11132/04.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

3 Наталия Ангелова Дурданова 5937/07.05.2020г.

11169/05.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

4 Елена Емилова Велинова 6297/15.05.2020г.

10981/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

5 Мария Иванова Костадинова 6027/11.05.2020г.

10983/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

6 Даниела Христова Пещерска 11136/05.06.2018г.

10980/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

7 Мария Иванова Николова 6004/11.05.2020г.

10982/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

8 Маргарита Георгиева Енчева-Иванова 6102/13.05.2018г.

11104/04.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

9 Анастасия Христова Русева 6202/14.05.2020г.

11079/04.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

10 Миглена Душкова Найденова Василева 6138/13.05.2018г.

10979/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

11 Полина Борисова Цветкова 6199/14.05.2020г.

11001/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

12 Севдалина Ангелова Дункова 6284/15.05.2020г.

10976/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

13 Румяна Йорданова Агаларева 10026/21.05.2018г.

10877/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

14 Събина Калинова Стойкова 6204/14.05.2020г.

10876/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

15 Костадинка Николова Рангелова 6224/14.05.2020г.

11574/08.09.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

16 Веселинка Танчева Комитова 6198/14.05.2020г.

11029/04.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

17 Благовеста Иванова Каракашева 6139/13.05.2020г.

10975/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

18 Гергана Тодорова Георгиева 6208/14.05.2020г.

11031/04.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

19 Таня Йорданова Костадинова 6070/12.05.2020г.

10974/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

20 Ваня Петкова Петкова 6228/14.05.2020г.

 

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.2

,21 Розалия Николова Петрова 6026/11.05.2020г.

10875/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

22 Диана Атанасова Караиванова 11513/08.06.2018г.

11516/08.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

23 Марияна Георгиева Георгиева-Пейнирова 6206/14.05.2020г.

11516/08.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

24 Дарена Иванова Йорданова 6214/14.05.2020г.

11442/07.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

25 Стефка Николова Костадинова 6071/12.05.2020г.

11606/08.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

26 Милена Симеонова Панайотова 6210/14.05.2020г.

11555/08.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

27 Ваня Георгиева Даскалова 6213/14.05.2020г.

11433/07.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

28 Недялка Андонова Петкова 6231/14.05.2020г.

 

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

29 Дешка Ганчева Нечева 6010/11.05.2020г.

 

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

30 Галина Йорданова Топалова 5983/08.05.2020г.

10870/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

31 Ганка Георгиева Малинова 6128/13.05.2020г.

11556/08.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

32 Мария Костадинова Колева 6190/14.05.2020г.

10879/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

33 Валя Дончева Филипова 6226/07.06.2018г.

10880/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

34 Юлия Славчева Дончева 6074/12.05.2018г.

10881/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

35 Величка Стоянова Паунова 6089/12.05.2020г.

11432/07.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

36 Ваня Николова Маркова 6287/15.05.2020г.

10869/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

37 Пепа Александрова Баталова 6072/12.05.2020г.

10872/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

34 Надя Стоева Дичева 5982/08.05.2020г.

11471/07.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

39 Бойка Асенова Куцлева 6333/18.05.2020г.

10878/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

40 Добринка Симеонова Трънгалова 6092/13.05.2020г.

11420/07.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

41 Ивайло Стоянов Донов 6091/13.05.2020г.

 

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

42 Теодора Недялкова Грозева 5981/08.05.2020г.

 

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

43 Станислав Росенов Кълев 6075/12.05.2020г.

11200/05.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

44 Евгений Христев Манев 6205/14.05.2020г.

11403/07.07.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

45 Станислав Емилов Шапратилски 6289/15.05.2020г.

 

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

46 Тончо Кирилов Кирилов 6189/14.05.2020г.

11286/06.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

47 Стоян Василев Петлешков 6203/14.05.2020г.

1143/05.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

48 Васил Костадинов Костадинов 6187/14.05.2020г.

11289/06.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

49 Делчо Маринов Делчев 6087/12.05.2020г.

11141/05.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

50 Емил Минков Габровски 11405/07.06.2018г.

11410/07.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

51 Станка Иванова Тонкова 5946/07.05.2020г.

17416/06.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

52 Жасмина Иванчева Йозова

6073/12.05.2020г.

 

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

53 Петя Стоянова Добрева

6230/14.05.2020г.

 

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

54 Станка Илиева Журналова

6200/14.05.2020г.

 

по чл35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

55 Ирена Спасова Иванова

6279/15.05.2020г.

 

по чл35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

56 Милена Иванова Райчева

6024/11.05.2020г.

 

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация